GDPR

 

Jag behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som mejladress samt mobilnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna genomföra bokningar för coachingsamtal samt att skicka ut nyhetsbrev från företaget Be the best you. Genom att fylla i formuläret så godkänner du denna hantering och kan närsomhelst avsluta utskick genom att avregistrera dig i länken som följer med nyhetsbreven. 

Jag tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas upp till 2 år efter er första kundkontakt. 

De personuppgifter jag behandlar om dig delas ej med tredjepart utan används endast för internt syfte.

Personuppgiftsansvarig är Varj Frick Egerbäck. Du har rätt att kontakta mig om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Info@bethebestyou.nu. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

  • Facebook