top of page

Utveckla ditt ledarskap

I

 

Hur tydlig är du i ditt ledarskap?

Som chef måste du hantera relationer, förhålla dig till ramar, leverera resultat och leda verksamheten i en riktning.

Ledarskap är något som sker i relation till andra, och är ett verktyg för att nå mål och lösa uppgifter – att skapa resultat. Ledarskapet kräver också ramar och strukturer i den organisation eller kontext du är verksam.

 

I ditt chefs- och ledarskap ingår alltså att hantera relationer, förhålla dig till ramar, leverera resultat och leda verksamheten i en riktning. Dina egna och gruppens behov kommer att variera. Ibland behöver du lägga mer tid och energi på något av områdena och mindre på ett annat.

Om du upptäcker en obalans behöver du förmodligen flytta ditt fokus till något av de andra områdena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad kan ett otydligt ledarskap leda till?

 • Konflikter i arbetsgruppen om vem som har rätt eller fel.

 • Syndabockstänkande – Gruppens frustration.

 • Uteblivna eller sämre resultat.

 • Energislöseri då mycket tid och kraft går åt till att fundera över vad som förväntas. Ineffektivitet, eftersom stor tid går åt till att tolka uppgiften 

 • Passivt eller aktivt motstånd.

 • Osäkerhet vilket hämmar medarbetares handlingsförmåga och initiativtagande.

 

 

 

 

 

Chefskomapass.png

Roll

IMG_0984_edited.png
 • Certifierad ACC Coach

 • Personlig tränare

 • Friskvårdskonsult              

 • UGL

 • UL

 • Ledarskapet och gruppen 

 • ACT 

medlem-svtc_logo_white (1).jpg
ACC vbadge större.png

För fullständig biografi, se min Linkedin profil

Vill du utveckla ditt ledarskap?V

Jag coachar ledare till bättre resultat, personlig utveckling och hållbara resultat.

Just nu erbjuder jag dig som vill utveckla ditt ledarskap kostnadsfri coaching.

Under 60 minuter så coachar jag dig i det område där du vill utvecklas.

Samtalet är till för dig, din utveckling och jag har givetvis full tystnadsplikt.

 

Samtalet är helt kostnadsfritt och förutsättningslöst.