top of page
Kan alla bli en bra ledare.jpeg

Utvecklande ledarskap

Utvecklande Ledarskap är en utbildning framtagen genom Försvarshögskolan. Den vänder sig till chefer och ledare som vill ha en större kunskap kring utvecklande ledarskap och en större självinsikt kring det egna ledarskapet. I utbildningen får du feedback från din chef, någon på samma nivå som du själv och från ett antal medarbetare alternativt kolleger för dem som inte är formella chefer. Du får också en mycket tydlig modell att relatera till samt fördjupad kunskap kring destruktivt ledarskap.

 

UL – Utvecklande ledarskap skiljer sig bland annat från det konventionella ledarskapet i hur man motiverar sina medarbetare. Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral och etik, ledaren inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet samt visar personlig omtanke som både handlar om att ge stöd men även konfronterar i ett gott uppsåt. Forskning visar att det utvecklande ledarskapet har en mycket gynnsam effekt på det organisatoriska ledarskapet och medarbetarnas utveckling.

Innan utbildningen kommer du och dina medarbetare göra en skattning av dina ledarbeteenden. Du får med stöd av detta en tydlig riktning för ditt framtida ledarskap. Du väljer själv vilka 6-10 bedömare som gör din skattning och ni gör alla skattningen via internet.

Utvecklande ledarskap kursens mål 

  • Kunna analysera, reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar.

  • Detta sker med stöd av modellen Utvecklande ledarskap samt den självinsikt som kommer ur tolkningen av feedback-instrumentet ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning).

  • Syftet är att bättre utveckla den egna arbetsgruppen för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen.

 

 

 

Nästa kursstar våren 2023

bottom of page