top of page

Teamoptimering -frigör den fulla kraften i teamet

Genom teamcoaching så kan man i en arbetsgrupp nå längre med rätt coaching.

Alla har olika förmågor som kan kopplas samman och som även kan leda till att man når längre och det är i detta skedet som teamcoaching gör som mest nytta.  Med rätt coaching så kan man skapa ett lag som fungerar och utvecklas tillsammans på ett effektivare sätt.

Teamcoaching kan man använda sig av i flera olika situationer som när gruppen står inför en ny utmaning, eller en process som behöver utvecklas göras om eller om det finns konflikter i en grupp som måste lösas.

När det rör sig om konflikter så blir det oftast ett störande moment, låsningar kan uppstå, resultatet kan påverkas och inte minst kan de medföra allvarliga konsekvenser för arbetsklimatet.

Till exempel så kan man göra det som är konflikten ännu mera tydlig. En teamcoach kan i detta läget tala med var och en och med gruppen för att få reda på hur man upplever konflikten, vilka behov som de enskilda har och hur de känner. Detta gör att man får en klarare bild över problematiken och man kan skapa mera konstruktivitet i arbetet med att man sätter upp mål, krav, ger större ansvar och att man ger varandra rättigheter.

 

Teamcoachen tillsammans med gruppen lägger upp planerna och fördelar olika ansvar inom den gruppen. Detta gör att man kan få ett bättre förhållande i gruppen, få bort oro och ångest och att man ökar trivseln som på längre sikt ger kommer att ge bättre resultat.

När en arbetsgrupp står inför en ny uppgift som de ska ta tag i så kan teamcoaching i detta läge vara mycket effektivt. Framförallt för att gruppen ska klara uppgiften på så kort tid som möjligt och  så effektivt som möjligt utan att det tillkommer störningar eller att man i alla fall kan minimera det.

 

För teamcoachen handlar det att ta reda på vad gruppen kan, vilka färdigheter de besitter samt vad som är styrkorna och svagheterna. Ge klara uppgifter till gruppmedlemmar, sätta upp handlingsplaner, ser till att de verkställs och att även hitta eventuella brister. En teamcoach kan medverka till  en förbättrad kommunikation i gruppen som gör att samarbeten blir effektivare och vilket i slutändan kommer att leda till bättre resultat.

Teamcoaching är mycket användbart för att en arbetsgrupp eller ett lag ska kunna lära känna varandra bättre, förbättra sin förståelse för varandra och som samtidigt ger en större arbetsglädje som i slutändan leder till bättre resultat för det arbete som gruppen har.

Kartläggning

Målsättning

Coaching

Uppföljning