top of page

 

Vill du utvecklas i ditt ledarskap – samt skapa nya vägar framåt.

 

Söndagar är en perfekt dag för att utvecklas! Söndagscoachen är till för dig och för dig som vill utvecklas i ditt ledarskap.

Tre kraftfulla samtal som kommer att göra skillnad i ditt ledarskap. Vi startar med ett uppstarsamtal där vi kartlägger vad du vill utveckla i ditt ledarskap. De nästkommande 3 samtalen syftar till att du ska utvecklas i ditt ledarskap, få en bättre självkännedom samt ta dig framåt och vidare i ditt ledarskap.

 

Processen

 

  • Uppstartsamtal 30 min - här tydliggör vi vad du vill få ut av dina samtal och sätter en tydlig målsättning.

  • 3 kraftfulla samtal med fokus på utveckling av ditt ledarskap.

  • Uppföljning

Med omsorg och stöttning ställer Varj kritiska frågor som harhjälpt mig att förändra mina invanda mönster och göra viktigaförändringar i mitt liv. Jag kan varmt rekommendera honom till digsom vill göra förändringar men behöver nya verktyg, stöttningoch uppmuntran.

Joel Sverker 

Humanitarian Cordinator

Joel Sverker.jfif
angelica strandberg.jfif

En fantastisk coach med kunskap inom många områden. Varj är mycket trevlig, uppmuntrande och engagerad, och ger alltid det lilla extra. Balans i livet är viktigt och jag har fått stöd och verktyg inom kost, träning och ledarskap - med ett resultat jag knappt trodde var möjligt! Rekommenderar starkt Varj och Bethebestyou!

Angelica Strandberg

Tillförordnad kommunikationschef/enhetschef

Haft förmånen att ha Varj som coach inom ledarskap. Med rätt metodik ställde han frågor som utmanade mig att ”tänka nytt” och att ta klivet vidare inom det dilemma/frågeställning som jag hade. Han utgick alltid från mina egna resurser och utvecklingsmöjligheter. Rekommenderar Varj varmt om man vill växa som ledare och ta sitt ledarskap till nästa nivå

Tabitha Nodeh

Biträdande enhetschef

Tabitha nodeh.jfif
IMG_0984_edited.png

Är du redo att utvecklas vidare i ditt ledarskap?

Boka in ett förutsättningslöst samtal