top of page
compass-5261062_1920.jpeg

 

Vill du växa i dig själv och ditt ledarskap?

Självledarskap är det viktigaste ledarskapet vi har. Vi får en ökad medvetenhet, bättre självinsikt och olika verktyg som gör att vi bättre kan förstå oss själva och varför vi agerar och reagerar på ett visst sätt i olika situationer. Vi får förmågan att förstå våra tankar, känslor och handlingar.

 

Det ökade kravet på att kunna leda sig själv, i dagens allt mer snabbrörliga arbetsliv, förutsätter att vi har förmågan att vi kan organisera vår egen vardag. Vi förutsätts ta eget ansvar, lägga tid på rätt saker och fullfölja uppgifter för att nå uppsatta mål. Självledarskap bidrar till att möta dess krav och behov. Självledarskap är att genuint vilja utveckla sitt sätt att leda sig själv och att aktivt styra sina tankar, känslor och beteendemönster på ett önskvärt medvetet sätt. Denna förmåga gör dig mer handlingskraftig, mer effektiv att hantera din tid, lär dig hantera stress och frigöra energi samt bidrar till att öka din livskvalitet.

 

Vi lär oss att ta ansvar för oss själva, ta hand om oss själva och sätta gränser.

Att utveckla vår självkännedom är en viktig del för att stå mer stabilt i motgång. Vi lär oss vad som verkligen är viktigt för oss i livet och hur vi vill framstå. Att kunna använda våra styrkor på bästa möjliga sätt, reflektera med kvalitet och att kunna hantera negativa tankar som håller oss tillbaka.

Vi har alla våra mål som vi önskar att uppnå. Vårt inre driv och vår inre motivation gör att vi lättare när målet. Men hur vet vi vad som verkligen är vår inre motivation, och hur hittar vi den? Vad är skillnaden på inre och yttre motivation?

Dom flesta av oss vet hur det känns när vi har varit igenom en lång period med en hög stressfaktor. När kroppen försöker att säga ifrån, men vi väljer att köra på ändå. Hur kan vi veta när vi har drivit det för långt? Hur kan vi planera in återhämtning för att kunna levera med kvalitet över tid?

Detta är bara några av de vi lär oss i en utbildning inom självledarskap. Olika verktyg att ta med sig för att använda i vardagen ingår även i denna utbildning.

Om vi inte har självledarskapet kan det bli så att vi i för stor grad blir styrd av andras förväntningar och krav.

Vi kan också jobba mer ostrukturerat, bli sämre till att hantera press och förväntningar och det kan vara svårt att lägga märke till negativa tankemönster.

 

light-bulb-ge698ac287_1920.jpeg

 

Utbildning 

Onlineutbildning via Zoom,  kursen pågår i 8 veckor, totalt 24 timmar.

Lektionerna kommer att bestå av teori, reflektion i grupp, olika övningar, samt individuell reflektion och hemuppgifter mellan de digitala träffarna. Deltagarna kommer också att få olika verktyg att ta med sig  i vardagen.

Mellan varje träff genomförs ett uppföljningssamtal i syfte att följa upp deltagarna för att få maximalt utav utbildningen.

Pris 11 900:- ex.moms 8 tillfällen, totalt 24h fördelat på 8 tillfällen.

Utbildningen genomförs av Be the best you Ab samt Blomsnes development AB