Available Online

Kostnadsfri Ledarskapscoaching

Ett samtal som handlar om dig och din utveckling.

  • 1 hour
  • Ringvägen

Service Description

Under detta samtal så fokuserar vi på dig, dina utmaningar och personliga/professionella utveckling. Samtalet syfte är till för dig och att du ska få en uppfattning om vad ett coachingupplägg kan göra för ditt ledarskap. Mötet sker via ZOOM eller per telefon. Samtalet är helt kostnadsfritt samt förutsättningslöst. Efter du gjort din bokning så får du mer information tillsänt till din mejl om hur samtalet går till.

Contact Details

  • Ringvägen 5, Särna, Sverige

    072 372 65 94

    info@bethestyou.nu