Utveckling ska göra ont

Vill du utvecklas?

Starta med att bli obekväm - riktigt obekväm. Sök nya vägar och överge de upptrampade nötta stigarna.

Planera och utför - tänk - men framförallt gör.

Trotsa rädslor, låt inte dina fördomar och dina "sanningar" spegla verkligheten.

Våga, tro och gör, förlora och börja om, igen och igen...

Utveckling är som bäst när det gör ont - belöningen kommer efter, i form av insikt och ny kunskap.Det är när du gör det händer....

19 views0 comments