Utveckling förklarat i hjulformUtvecklingshjulet ovan visar olika faser i vår igångsättning samt process i vår målresa.


I arbetet som coach så utgår man ifrån att klienten sitter inne med svaren. Genom att coachen ställer kraftfulla frågor samt undersöker tanke samt beteendemönster tillsammans med sin klient så skapas en medvetenhet kring hinder, möjligheter, resurser samt vinster som i sin tur gör att klienten finner vägar fram mot sin målsättning eller förändring.


Oftast är vi inte medveten om vad vi tänker, känner kan eller gör. Det är coachens uppgift att tillsammans med sin klient utforska dessa element så att klienten blir medveten och därmed göra bättre beslut samt skapa förändring. (Förutsatt att detta är målet).


Billden är hämtad från Coaching, Vad varför Hur av Susann gjerde


De olika delarna i utvecklingshjulet


Utforskning


I denna fas så utforskar vi nuläget och ser på vilka tankar samt beteendemönster som klienten har. Identifikation av hinder, vinster och resurser är också delar som coachen ser på. Genom att strukturera upp och undersöka de nuvarande förhållningssättet samt tankesätt så öppnar detta upp för nya insikter.

Vad finns det för önskemål till förändring? Vad motiverar och hur motiveras du?

När vi klargjort ovanstående så går vi vidare - Igångsättning.


Igångsättning


I denna fas sätter du upp ditt mål. En populär metod som används är att använda SMART mål. Ett SMART mål är, Tänk även på att ditt mål ska innehålla delmål.

Läs mer om målsättningar här.


S specifikt

M Mätbart

A Attraktivt

R Realistiskt

T Tidsbestämt


Handling och övning


Nu har du satt ditt mål och i denna fas så handlar du. Du gör förändringar, övar samt handlar på väg mot ditt mål.


Uthållighet


Reflektion och lärande


En mycket viktig del i din väg mot ditt mål är reflektion och lärande. Avsett tid för att utvärdera dina handlingar genom reflektion som i sin tur kommer ge dig nya kunskaper och insikter på väg mot ditt mål.

Mer om reflektion samt utvärdering kan du läsa mer om här.


Fokus stöd


Uthållighet, vilja och stöd är viktiga delar i denna fas. Vägen till framgång och målgång är sällan rak och ibland så kan det behövas ett antal omstarter innan du går i mål. En coach kan hjälpa dig på vägen när du kört fast genom att utmana, behålla ditt fokus samt erbjuda stöd.

Se till att du har supportar vid din sida på din väg mot din förändring/mål.