Utveckling förklarat i hjulformUtvecklingshjulet ovan visar olika faser i vår igångsättning samt process i vår målresa.


I arbetet som coach så utgår man ifrån att klienten sitter inne med svaren. Genom att coachen ställer kraftfulla frågor samt undersöker tanke samt beteendemönster tillsammans med sin klient så skapas en medvetenhet kring hinder, möjligheter, resurser samt vinster som i sin tur gör att klienten finner vägar fram mot sin målsättning eller förändring.


Oftast är vi inte medveten om vad vi tänker, känner kan eller gör. Det är coachens uppgift att tillsammans med sin klient utforska dessa element så att klienten blir medveten och därmed göra bättre beslut samt skapa förändring. (Förutsatt att detta är målet).


Billden är hämtad från Coaching, Vad varför Hur av Susann gjerde


De olika delarna i utvecklingshjulet


Utforskning


I denna fas så utforskar vi nuläget och ser på vilka tankar samt beteendemönster som klienten har. Identifikation av hinder, vinster och resurser är också delar som coachen ser på. Genom att strukturera upp och undersöka de nuvarande förhållningssättet samt tankesätt så öppnar detta upp för nya insikter.

Vad finns det för önskemål till förändring? Vad motiverar och hur motiveras du?

När vi klargjort ovanstående så går vi vidare - Igångsättning.


Igångsättning


I denna fas sätter du upp ditt mål. En populär metod som används är att använda SMART mål. Ett SMART mål är, Tänk även på att ditt mål ska innehålla delmål.

Läs mer om målsättningar här.


S specifikt

M Mätbart

A Attraktivt

R Realistiskt

T Tidsbestämt