Tiga är silver - lyssna är guldAktiv lyssning


Att lyssna med total uppmärksamhet, med fokus på den du pratar med, utan att lägga in dina egna värderingar, döma eller reflektera tillbaka med dina egna erfarenheter.

Att vara totalt närvarande i samtalet där du plockar upp tonfall, kroppsspråk och nyanser i samtalet.


Inom coaching är aktiv lyssning en mycket viktig del i coachingsamtalet.

Det är när vi lyssnar aktivt som vi kan plocka upp de viktiga nyanserna i samtalet.

Vi får viktiga "ledtrådar", vi plockar upp känslor och värderingar.

Coachen lyssnar och hämtar in information för att föra samtalet vidare.

Våra egna värderingar, tankar och lösningar läggs helt åt sidan.

I ett vanligt samtal så tänker vi ofta på vad vi själv känner och tycker samt söker vi efter kopplingar till våra egna erfarenheter.

Aktiv lyssning kräver träning och framförallt närvaro.


Öva dig på aktiv lyssning


Det är viktigt att skapa en öppen och trygg relation till den som du ska lyssna på.


 • - Använd ögonkontakt.

 • - Sitt vänd mot personen som du pratar med.

 • - Använd ett öppet kroppsspråk..

 • - Var avslappnad.

 • -Luta dig lite framåt mot den du pratar med.

 • - Bekräfta vad du gör genom att nicka och humma, använd handgester.

 • - Bekräfta vad den andra personen säger genom att upprepa nyckelord i vad personen berättar som, "du blev arg när..", "du blev förvånad.."

 • Be om klargörande när du inte förstår, "Nu förstår jag inte riktigt vad du menar, kan du förklara?"

 • Be även personen utveckla sitt resonemang, "kan du berätta mer, utveckla..."

 • Ställ öppna frågor för att få mer information.

 • Lyssna efter fakta, tolkningar och känslor - utan att lägga någon egen tolkning eller värdering i svaren.

Det här en del tips du kan använda dig av för att öva upp ditt sätt att lyssna aktivt.
Olika nivåer av aktiv lyssning


 • Nivå 0 - på denna nivå lyssnar du inte alls, dina tankar vandrar iväg och du hör inte vad den du pratar med säger.

 • Nivå 1 - du relaterar endast till dig själv, dina egna erfarenheter och värderingar, du avbryter samtalet för att prata om dessa.

 • Nivå 2 - du lyssnar aktivt och tänker inte på dina värderingar och tidigare upplevelser.

 • Nivå 3 - global lyssning, på denna nivå så lyssnar du efter tonfall, röstläge och är uppmärksam på kroppsspråk.


Var tyst och lyssna - test


Be någon du känner att prata om något hen tycker om, en resa eller en speciell upplevelse under 5 minuter.

Din enda uppgift under samtalet är att lyssna, inte ställa frågor bara vara närvarande i samtalet. Du nickar, hummar och bekräftar på så sätt att du tar in informationen från den som berättar.


Efter 5 minuter ställ dig följande frågor:


- Hur kändes det att vara tyst?

- Vandrade dina tankar iväg?

- Funderade du över dina egna erfarenheter kring vad personen berättade?

- Fick du upp bilder och kunde ”känna” och ”se” ?

- Berättelsen blev levande?

- Avbröt du personen som berättade?


Du kan även göra ett kort lyssningtest på min hemsida. Skatta dig själv kring ett antal påståenden och se hur pass duktig du är på aktiv lyssning.

Klicka här för att göra testet.