Tiga är silver - lyssna är guldAktiv lyssning


Att lyssna med total uppmärksamhet, med fokus på den du pratar med, utan att lägga in dina egna värderingar, döma eller reflektera tillbaka med dina egna erfarenheter.

Att vara totalt närvarande i samtalet där du plockar upp tonfall, kroppsspråk och nyanser i samtalet.


Inom coaching är aktiv lyssning en mycket viktig del i coachingsamtalet.

Det är när vi lyssnar aktivt som vi kan plocka upp de viktiga nyanserna i samtalet.

Vi får viktiga "ledtrådar", vi plockar upp känslor och värderingar.

Coachen lyssnar och hämtar in information för att föra samtalet vidare.

Våra egna värderingar, tankar och lösningar läggs helt åt sidan.

I ett vanligt samtal så tänker vi ofta på vad vi själv känner och tycker samt söker vi efter kopplingar till våra egna erfarenheter.

Aktiv lyssning kräver träning och framförallt närvaro.


Öva dig på aktiv lyssning


Det är viktigt att skapa en öppen och trygg relation till den som du ska lyssna på.


  • - Använd ögonkontakt.

  • - Sitt vänd mot personen som du pratar med.

  • - Använd ett öppet kroppsspråk..

  • - Var avslappnad.

  • -Luta dig lite framåt mot den du pratar med.

  • - Bekräfta vad du gör genom att nicka och humma, använd handgester.

  • - Bekräfta vad den andra personen säger genom att upprepa nyckelord i vad personen berättar som, "du blev arg när..", "du blev förvånad.."