Tänk inte bakåt när du ska framåt


Så är det dags igen för den där jobbintervjun. De senaste månaderna har du varit på ett antal intervjuer. Inför varje intervju så har du känt dig stressad, nervös och en känsla av olust har infunnit sig. Du har svårt att finna de rätta orden och svara på ett kraftfullt sätt som faktiskt visar att du är en lämplig kandidat för jobbet. Än värre så har de senaste intervjuerna ej resulterat i ett positivt svar och du är helt säker på att även denna intervju kommer att följas av ett negativt besked...


När vi ska ta ett beslut eller göra något som vi tidigare gjort så börjar vi att tänka bakåt. Vi tänker på liknande händelser och upplevelser som vi varit med om. Vår hjärna vill helt enkelt hitta logiska kopplingar som kan argumentera för eller mot beslutet som vi ska ta. Det är naturligt att vi färgas av vår bakgrund, uppväxt samt de händelser som vi tidigare varit med om. Ibland tar vi tom beslut bara för att "alla andra gjort samma sak". Eller vi frågar någon vi litar på om hens erfarenhet och vi väger vårt beslut upp mot våra tidigare erfarenheter och baserar sedan vårt beslut på den information som vi samlat in.

Det är givetvis inget konstigt att vi blir färgade av våra tidigare upplevelser men vår dåtid speglar inte vår framtid. Många av de beslut vi tar baserar vi på känslan. Återigen när vi står inför ett beslut så letar vi "bakåt" i vårt minne för att försöka hitta kopplingar till vårt kommande beslut. En del händelser är starkt kopplade till känslor.


Händelse

Något händer, du reagerar på något eller du står inför ett beslut.

Tanke

Det dyker genast upp tankar kring denna händelse, din hjärna letar efter tidigare händelser som kan liknas med den händelse eller beslut du nu står inför.

Känsla

Blixtsnabbt kopplar du känslor till dina tankar. Känslorna är oftast förknippat med dina tidigare erfarenheter.

Handling

Du utför handlingen eller tar beslutet.

Resultat

Du får ett resultat.


Hela denna kedja av händelser går blixtsnabbt på automatik.

Nästa gång du står inför ett beslut och du börjar bläddra i ditt inre hjärnkartotek så ställ dig frågorna, är detta verkligen sant? Är känslorna som uppkommer verkligen sanna? Vad beror det på att jag får just dessa känslor? Tar du ditt beslut eller utför du handlingen endast baserat på känslor eller fakta?


Innan du går på den där arbetsintervjun så ifrågasätt då dina tankar och känslor. bara för att du fått samma svar eller utgång tidigare behöver det inte betyda att du får detta även denna gång.