Släpp loss kraften i ditt teamEnsam är sällan stark


Idag ställs det höga krav på dig som Chef/ledare i en organisation.

Med ökad konkurrens och med en värld i förändring så gäller det att ta vara och nyttja tillgängliga resurser. Förut så anställdes ofta en chef för att leda och fördela arbetet samt "tala med hela handen". En chef var en auktoritär person och medarbetarnas jobb var att lyssna och inte ifrågasätta chefen.


Detta synsätt har förändrats markant och nu talas det istället om det coachande ledarskapet, se potentialen bland medarbetarna och nyttja de tillgängliga resurserna på bästa möjliga sätt för att nå ett önskat resultat. Det är när du som chef och ledare ser potentialen i dina medarbetare och förstår att det är ditt jobb att nyttja dessa resurser - det är då du kan skapa kraft framåt.


Motivation


Ett första viktigt steg i detta arbete är att skapa motivationen framåt, motivation och viljan att göra ett bra jobb.

Det är här det coachande ledarskapet tar vid. Det är viktigt att inse samt förstå att alla individer motiveras på olika sätt. En del blir motiverad av en hög lön, flexibla arbetstider eller kanske en kort resväg till jobbet - vi kan kalla detta för hygienfaktorer. Andra motiveras av gemenskap och tillhörighet i gruppen, ett gott kamratskap och en familjär känsla och stämning på jobbet.

Andra drivs av att göra skillnad, skapa förändring med en vilja att bidra till gruppen, samhället eller för sin egna personliga utveckling.

Här ställs det krav på dig som chef att kunna "se" vem du har framför dig och kunna motivera och coacha hen på bästa sätt.


Värderingar skapar motivation


Våra värderingar är som en livskompass. Våra värderingar styr vad vi anser är rätt eller fel, vad vi tycker om eller inte tycker om. Våra värderingar har vi delvis skapat under vår uppväxt, genom våra möten med människor, våra erfarenheter och upplevelser. Det är dessa värderingar som skapar kompassen och riktningen i våra liv. När vi känner att vi inte riktigt trivs eller kanske känner att något är fel så är det oftast för att vi ej är i linje eller samklang med våra värderingar.

Men det är också våra värderingar som skapar kraften framåt och bildar till vårt varför.

När vårt varför är starkt, (vi är i linje med våra värderingar) då trivs vi känner oss välmående och motiverade. Du kan läsa mer om detta här.


Det är väldigt vanligt att företag i dag har framtagna värderingar men när du sedan frågar medarbetarna om vad dessa betyder och innebär för dem så rycker det på axlarna och säger, "...ja det är något som chefen tar upp varje år under våra medarbetarsamtal...."


Här finns det mycket att göra, om du som ledare kan kommunicera ut företagets värderingar och få dem förankrade och få dina medarbetare att förstå dessa som du kan skapa ett starkt varför och därmed driv och motivation.

Detta är givetvis något förenklat men jag hoppas att det drar igång dina tankegångar kring kraften bakom våra värderingar.


Aktiv lyssning


Att lyssna på sina medarbetare - på riktigt är också en viktig del i det coachande ledarskapet. Förmågan att lyssna aktivt kan förbättra personliga relationer genom att minska konflikter, stärka sambandet och främja förståelse.

Människor lyssnar ofta inte uppmärksamt när de interagerar. De kan vara distraherade, tänka på andra saker eller fundera på vad de ska sägas härnäst (det senaste fallet gäller särskilt i konfliktsituationer eller meningsskiljaktigheter).

Aktivt lyssnande är ett strukturerat sätt att lyssna och svara andra, med inriktning på den som pratar. Att avbryta ens egen referens, upphäva domen och avbryta andra mentala aktiviteter är viktigt för att till fullo deltaga i det en annan person säger.

Vill du testa ditt aktiva lyssnande? Klicka här.


Teamets kraft


Ensam är inte stark


En arbetsplats består av vitt skilda individer med olika kompetenser, värderingar och erfarenheter. Utmaningen är att ta till vara kompetensen i gruppen/teamet och nyttja den. Det är ditt jobb som ledare att se vilka kompetenser och erfarenheter som finns i gruppen och på arbetsplatsen. Om du vill nyttja potentialen i gruppen fullt ut så ska du lyfta blicken från deras CV och tidigare arbetserfarenheter och inkludera deras drivkrafter, se på deras värderingar och inre drivkrafter - det är det som skapar ett framgångsrikt team.


Coachande ledarskap


Ovan är bara ett par korta exempel på hur du som chef och ledare kan jobba på din arbetsplats för att skapa förändring och resultat utöver det vanliga.

Detta är några av delarna som vi tittar på under en coachingsession.

Om du som chef kan släppa garden och lita på dina medarbetarna, delegera, coacha, motivera och lyssna så har du kommit långt i det coachande ledarskapet.

Vill du ha hjälp och verktyg i ditt ledarskap så välkomnar jag dig att boka ett samtal med mig dig där vi ser på dina utmaningar och hur du kan komma vidare och framåt. Klicka här för att boka in ditt kravlösa samtal.
61 views0 comments