Släpp loss kraften i ditt teamEnsam är sällan stark


Idag ställs det höga krav på dig som Chef/ledare i en organisation.

Med ökad konkurrens och med en värld i förändring så gäller det att ta vara och nyttja tillgängliga resurser. Förut så anställdes ofta en chef för att leda och fördela arbetet samt "tala med hela handen". En chef var en auktoritär person och medarbetarnas jobb var att lyssna och inte ifrågasätta chefen.


Detta synsätt har förändrats markant och nu talas det istället om det coachande ledarskapet, se potentialen bland medarbetarna och nyttja de tillgängliga resurserna på bästa möjliga sätt för att nå ett önskat resultat. Det är när du som chef och ledare ser potentialen i dina medarbetare och förstår att det är ditt jobb att nyttja dessa resurser - det är då du kan skapa kraft framåt.


Motivation


Ett första viktigt steg i detta arbete är att skapa motivationen framåt, motivation och viljan att göra ett bra jobb.

Det är här det coachande ledarskapet tar vid. Det är viktigt att inse samt förstå att alla individer motiveras på olika sätt. En del blir motiverad av en hög lön, flexibla arbetstider eller kanske en kort resväg till jobbet - vi kan kalla detta för hygienfaktorer. Andra motiveras av gemenskap och tillhörighet i gruppen, ett gott kamratskap och en familjär känsla och stämning på jobbet.

Andra drivs av att göra skillnad, skapa förändring med en vilja att bidra till gruppen, samhället eller för sin egna personliga utveckling.

Här ställs det krav på dig som chef att kunna "se" vem du har framför dig och kunna motivera och coacha hen på bästa sätt.


Värderingar skapar motivation


Våra värderingar är som en livskompass. Våra värderingar styr vad vi anser är rätt eller fel, vad vi tycker om eller inte tycker om. Våra värderingar har vi delvis skapat under vår uppväxt, genom våra möten med människor, våra erfarenheter och upplevelser. Det är dessa värderingar som skapar kompassen och riktningen i våra liv. När vi känner att vi inte riktigt trivs eller kanske känner att något är fel så är det oftast för att vi ej är i linje eller samklang med våra värderingar.

Men det är också våra värderingar som skapar kraften framåt och bildar till vårt varför.

När vårt varför är starkt, (vi är i linje med våra värderingar) då trivs vi känner oss välmående och motiverade. Du kan läsa mer om detta här.


Det är väldigt vanligt att företag i dag har framtagna värderingar men när du sedan frågar medarbetarna om vad dessa betyder och innebär för dem så rycker det på axlarna och säger, "...ja det är något som chefen tar upp varje år under våra medarbetarsamtal...."


Här finns det mycket att göra, om du som ledare kan kommunicera ut företagets värderingar och få dem förankrade och få dina medarbetare att förstå dessa som du kan skapa ett starkt varför och därmed driv och motivation.