Mina bästa idéer finns runt Vinterviken


Corona pandemin svepte in som en våg över världen i början av detta år. Vi har snabbt fått anpassa oss till en ny tillvaro där "håll ut" och håll avstånd" har blivit slagord. Isolation, distans, hemarbete är vad vi nu förväntar oss att förhålla oss till.


Vad händer då när vi som sociala individer i det närmaste ska stoppa alla fysiska sociala kontakter?


Så här skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida,


"Stora livshändelser och kriser såsom covid-19-pandemin leder ofta till förändrade rutiner, vilket kan påverka levnadsvanor och i förlängningen innebära ohälsa, sjuklighet, skador och förtidig död. En övergång till distansundervisning och distansarbete, men också händelser som permittering och arbetslöshet, medför en förändrad vardag där det kan vara svårt att upprätthålla hälsosamma rutiner och levnadsvanor.


Istället för att gå till skolor och arbetsplatser tillbringar många större delen av dagen i hemmet och äter fler måltider där. Även äldre tillbringar mer tid i hemmet. När möjligheten till fysisk aktivitet i vardagen eller på fritiden minskar faller ett tyngre ansvar på individen och familjen att kompensera med fysisk aktivitet på egen hand. Detsamma gäller när luncher i samband med skola eller arbete behöver tillgodoses på annat sätt. Förändringar i mat- och rörelsevanor till följd av pandemin och samhällets åtgärder kan öka risken för övervikt och fetma, samt genom minskad muskelmassa leda till fler fallolyckor bland äldre.


Förändringar i samhället till följd av pandemin skulle kunna bidra till ökad riskkonsumtion av alkohol, användning av narkotikaklassade substanser, tobaksrökning och spel om pengar, vilket riskerar ohälsa, skador och förtidig död. Det gäller både direkta konsekvenser av restriktioner om sociala aktiviteter, resande, distansarbete osv. under våren 2020 och indirekta konsekvenser av eventuellt försämrade livsvillkor och levnadsförhållanden. Exempelvis kan spel om pengar och dataspel öka när många blir hänvisade till att stanna hemma, inte minst gymnasieelever."


Det är helt klart att det nu är viktigare än någonsin att prioritera vår hälsa, se över samt skapa bra levnadsvanor och rutiner som främjar vårt välmående, både fysiskt och psykiskt.


Corona och kris


I samband med Coronaviruset utbrott så är det många som hamnat i rädsla, ångest och kris.


Vad händer i hjärnan när vi hamnar i kris?


Det som händer är att de mer primitiva delarna av vår hjärna tar över, företrädesvis Amygdala. Vårt logiska samt rationella tänkande sätts ur spel. Hjärnan kan inte bedöma hur länge krisen kommer att pågå och agerar därför att överleva på kort sikt.

Detta i sin tur gör att stresshormon som kortisol och adrenalin utsöndras och hjärtat slår fortare - vårt "rädslosystem" aktiveras.


Hur kan jag förebygga samt behandla mitt mående i en kris?