Mina bästa idéer finns runt Vinterviken


Corona pandemin svepte in som en våg över världen i början av detta år. Vi har snabbt fått anpassa oss till en ny tillvaro där "håll ut" och håll avstånd" har blivit slagord. Isolation, distans, hemarbete är vad vi nu förväntar oss att förhålla oss till.


Vad händer då när vi som sociala individer i det närmaste ska stoppa alla fysiska sociala kontakter?


Så här skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida,


"Stora livshändelser och kriser såsom covid-19-pandemin leder ofta till förändrade rutiner, vilket kan påverka levnadsvanor och i förlängningen innebära ohälsa, sjuklighet, skador och förtidig död. En övergång till distansundervisning och distansarbete, men också händelser som permittering och arbetslöshet, medför en förändrad vardag där det kan vara svårt att upprätthålla hälsosamma rutiner och levnadsvanor.


Istället för att gå till skolor och arbetsplatser tillbringar många större delen av dagen i hemmet och äter fler måltider där. Även äldre tillbringar mer tid i hemmet. När möjligheten till fysisk aktivitet i vardagen eller på fritiden minskar faller ett tyngre ansvar på individen och familjen att kompensera med fysisk aktivitet på egen hand. Detsamma gäller när luncher i samband med skola eller arbete behöver tillgodoses på annat sätt. Förändringar i mat- och rörelsevanor till följd av pandemin och samhällets åtgärder kan öka risken för övervikt och fetma, samt genom minskad muskelmassa leda till fler fallolyckor bland äldre.


Förändringar i samhället till följd av pandemin skulle kunna bidra till ökad riskkonsumtion av alkohol, användning av narkotikaklassade substanser, tobaksrökning och spel om pengar, vilket riskerar ohälsa, skador och förtidig död. Det gäller både direkta konsekvenser av restriktioner om sociala aktiviteter, resande, distansarbete osv. under våren 2020 och indirekta konsekvenser av eventuellt försämrade livsvillkor och levnadsförhållanden. Exempelvis kan spel om pengar och dataspel öka när många blir hänvisade till att stanna hemma, inte minst gymnasieelever."


Det är helt klart att det nu är viktigare än någonsin att prioritera vår hälsa, se över samt skapa bra levnadsvanor och rutiner som främjar vårt välmående, både fysiskt och psykiskt.


Corona och kris


I samband med Coronaviruset utbrott så är det många som hamnat i rädsla, ångest och kris.


Vad händer i hjärnan när vi hamnar i kris?


Det som händer är att de mer primitiva delarna av vår hjärna tar över, företrädesvis Amygdala. Vårt logiska samt rationella tänkande sätts ur spel. Hjärnan kan inte bedöma hur länge krisen kommer att pågå och agerar därför att överleva på kort sikt.

Detta i sin tur gör att stresshormon som kortisol och adrenalin utsöndras och hjärtat slår fortare - vårt "rädslosystem" aktiveras.


Hur kan jag förebygga samt behandla mitt mående i en kris?


Andas - när var det sist du helt stannade upp, koncentrerade dig på din andning, tog djupa andetag och bara lät tankarna vandra?

Ge dig själv ett par minuter att bara andas....


Sätt ord på dina tankar. Vad känner du just nu? Vad behöver du i ditt liv just nu för att må bra?


Promenera, att ta en lång promenad är djupt underskattat om du frågar mig.

Ta av dig klockan, lämna mobilen hemma och gå ut. Ge dig själv lugn och ro.

Ta dig tid till att rensa dina tankar från det ständiga vardagsbruset.

Idéen till just detta blogginlägg kom till vid en promenad längs Vinterviken.

Till denna plats kommer jag ofta för stillhet och eftertanke - att få stanna upp utan ständiga intryck främjar kreativiteten och problemlösning.


Som utbildad personlig tränare samt coach så är det en självklarhet för mig att se på helheten när jag jobbar med klienter. Kropp och sinne hör ihop.


Omfattande forskning har kopplat en hög grad av fysisk aktivitet till välbefinnande, förutsättning för inlärning och ett hälsosamt åldrande. På samma sätt är det nu utom rimligt tvivel visat att för lite fysisk aktivitet är kopplat till uppkomsten av en lång rad ohälsotillstånd.

Senare års forskning har dessutom identifierat långvarigt stillasittande som en vana som dels är fristående från grad av fysisk aktivitet och dels kopplat till liknande hälsoeffekter som fysisk aktivitet. Mekanismerna bakom detta har nu i viss utsträckning identifierats och man känner till varför regelbunden rörelse kan ha så många olika effekter i kroppen.

(Källa GIH.se)


Den 19 November mellan kl 1900 - 2015 kommer jag tillsammans Diana Sendlak , Karolina samt Alf Hellström delta i ett tänkande webinar på temat,


"Hur mår jag egentligen ? Ett tänkande webinar om knopp och kropp"Under webinariet kommer du att få uppleva coaching i en tänkande miljö utifrån perspektivet HUR mår du egentligen? Du kommer också att få tips på hur du kan må bättre, verktyg för sömn, stress och fysisk aktivitet.


Så här skriver Karolina Palmberg om hur hon använder coachande i en Tänkande miljö,


"Nancy Klein skapade och utvecklade metoden Time to Think och min goda vän My utbildade sig i metoden och tog den till Sverige. Metoden består av lite olika delar beroende på om du vill coacha team eller individer eller facilitera möten. Jag är utbildad coach men anväder mig av delarna till facilitator och team i mina möten, workshops och när jag föreläser. Att vara en coach i en tänkande miljö betyder att jag inte avbryter min klient utan jag litar på att klienten tänker bäst själv och jag bidrar inte med något om inte klienten specifikt  vill det och efterfrågar nästa  fråga. Jag bidrar med mitt aktiva lyssnande, respekt för klinten och ett lugn som beryder att jag håller utrymmet åt den som tänker så att den kan tänka och jag som coach uppmuntrar till värdefulla tankar."


Läs hela inlägget här.


Klicka här för mer information om webinariet.