LedarskapsdeklarationKonflikter på en arbetsplats uppstår av många olika skäl. En tydlig kommunikation samt ett tydligt ledarskap minimerar uppkomsten av konflikter samt ger en tydlig bild av vad du förväntar dig av dina medarbetare.


Oklara förväntningar samt otydlig kommunikation kan bla leda till


 • Osäkerhet vilket hämmar medarbetares handlingsförmåga och initiativtagande

 • Konflikter i arbetsgruppen om vem som har rätt eller fel

 • Energislöseri då mycket tid och kraft går åt till att fundera över vad som förväntas

 • Ineffektivitet, eftersom mycket av tiden går åt att tolka uppgiften/erna

 • Passivt eller aktivt motstånd


Det är viktigt för dina medarbetare att veta vart de har dig., vad du förväntar dig av arbetsgruppen, vilka ramar samt regler som finns. Prioriterade områden samt utveckling. Du behöver vara närvarande i organisationen och gruppen som ledare.

Med en väl kommunicerad Ledarskapsdeklaration så ökar "närvaron" även när du ej är på plats.


En Ledarskapsdeklaration kan bla innehålla


 • Uppdraget/Mål

 • Din ledarskapssyn

 • Dina krav på dig själv - värderingar

 • Förväntningar på arbetsgruppen

 • Hälsa och välmående


Ledarskapsdeklarationen ska vara kopplat till


 • Verksamheten - mål och vision

 • Arbetsgruppen

 • Ekonomi


Frågor du kan ställa dig ifh till arbetsgruppen


 • Förväntningar på medarbetare

 • Kommunikation - medarbetarsamtal/feedback/uppföljning...

 • Hälsa och välmående - fysisk/psykisk