Glöm inte V i SMART


Värderingar


Alla har vi dem - värderingar. Vi kan dela upp våra värderingar i grundläggande behov, gemenskap, trygghet etc. Vi har även värderingar som har formats under tid och vår uppväxt och tidigare erfarenheter, tex skolan, uppfostran, familj, arbetsplats samt den kultur som vi lever i.

Värderingar kan liknas vid en inre kompass.

Värderingar är drivkraften och motivationen som ligger bakom våra beteende och handlingar.

Våra värderingar påverkar vårt handlande och våra beslut. Många gånger tar vi beslut just efter våra värderingar, "det känns rätt".


Vi kan illustrera detta i en värderingstriangel.


Våra synliga värderingar - synlig i våra handlingar och vårt motiv till handlingar.

Osynliga värderingar - dessa värderingar är osynliga för omvärlden och många gånger även för oss själva.


Kaufmann och Kaufmann 1998


Genom att bli medveten om våra värderingar i vårt målarbete så ökar vår motivation och uthållighet. Om en målsättning är förankrad i dina värderingar så ökar motivationen samt din uthållighet. Genom att bli medveten om dina värderingar, dina "ledstjärnor" så kommer ditt beslutsfattande att förenklas - när du tar beslut samt skapar mål som är överens med dina värderingar.


Vad är ett mål?


Ett mål är antingen något vi vill bli, något vi vill göra eller något vi vill ha.


Bli -något du vill bli, du vill få ett bättre jobb, bli bättre på löpning eller kanske bli en bättre människa?

Göra - springa ett maraton, lära dig måla eller kanske lära dig flyga?

Ha - du kanske vill ha ett nytt hus, en ny bil eller ett nytt jobb?