Glöm inte V i SMART


Värderingar


Alla har vi dem - värderingar. Vi kan dela upp våra värderingar i grundläggande behov, gemenskap, trygghet etc. Vi har även värderingar som har formats under tid och vår uppväxt och tidigare erfarenheter, tex skolan, uppfostran, familj, arbetsplats samt den kultur som vi lever i.

Värderingar kan liknas vid en inre kompass.

Värderingar är drivkraften och motivationen som ligger bakom våra beteende och handlingar.

Våra värderingar påverkar vårt handlande och våra beslut. Många gånger tar vi beslut just efter våra värderingar, "det känns rätt".


Vi kan illustrera detta i en värderingstriangel.


Våra synliga värderingar - synlig i våra handlingar och vårt motiv till handlingar.

Osynliga värderingar - dessa värderingar är osynliga för omvärlden och många gånger även för oss själva.


Kaufmann och Kaufmann 1998


Genom att bli medveten om våra värderingar i vårt målarbete så ökar vår motivation och uthållighet. Om en målsättning är förankrad i dina värderingar så ökar motivationen samt din uthållighet. Genom att bli medveten om dina värderingar, dina "ledstjärnor" så kommer ditt beslutsfattande att förenklas - när du tar beslut samt skapar mål som är överens med dina värderingar.


Vad är ett mål?


Ett mål är antingen något vi vill bli, något vi vill göra eller något vi vill ha.


Bli -något du vill bli, du vill få ett bättre jobb, bli bättre på löpning eller kanske bli en bättre människa?

Göra - springa ett maraton, lära dig måla eller kanske lära dig flyga?

Ha - du kanske vill ha ett nytt hus, en ny bil eller ett nytt jobb?


När du väl har identifierat ditt mål så kan vi lätt hamna i en sorts "hinderdimma"...


Jag borde...... börja träna....

Jag måste.... göra det där jobbiga samtalet.....

Jag ska... sluta skjuta upp saker...


Känner du igen dig? Genom att tänka borde, måste samt ska så för vi oss inte närmare mot vårt mål - tvärtom, detta skapar hinder för att nå dit vi vill.


Så hur ska jag göra då?


En populär metod som ofta används vid målsättning är SMART metoden.

SMART står för,


Specifikt

Mätbart

Realistiskt

Tidsbestämt


SMART metoden är bra vid resultatmål men eftersom vi människor är tänkande individer så har denna metod sina begränsningar.

För att skapa momentum i vid målsättningsarbete så ska vi ta med vårt Varför - eller våra värderingar. Genom att väva in våra värderingar och varför i vårt mål så kommer dina chanser att nå dit du vill bli så mycket större.
Tillbaka till värderingar...


Har du någon gång känt att det inte känns bra? Du kan inte riktigt sätta fingret på det du får bara en känsla att något inte känns rätt?

Tänk dig livet som en kompass, när vi lever vårt liv i nära samhörighet med våra värderingar så flyter det på, vi mår bra och känner oss tillfreds.

Om vår livkompass skulle ändra riktning eller komma "ur kurs" så känner vi obehag, blir frustrerade, ledsna och känner oss inte tillfreds.

Våra värderingar är de som motiverar och driver oss framåt, våra innersta känslor.


Luddigt? Låt mig förklara...


Ställ dig följande frågor,


Vad är viktigt i ditt liv?


(fyll i svaret på frågan ovan här)..... ger mig....


Vad mer är viktigt i ditt liv?


(fyll i svaret på frågan ovan här)..... ger mig....


Vad gillar du att göra?


(fyll i svaret på frågan ovan här)..... ger mig....


Vad irriterar dig/vad blir du riktigt arg på/av?


Jag blir riktigt irriterad av/på.....


Om du blir irriterad/arg på/av...... vad är då viktigt för dig?


(ex. om du blir irriterad på människor som dömer andra så är tolerans och lika värde kanske viktigt för dig).


Att svara på dessa frågor kan vara lite svårt men ge det lite tid och tänk efter så ska du se att denna övning kommer ge dig en hel del insikt om dig själv.