Går du och bär på ett gammalt mentalt fotografi?


Går du och bär på ett gammalt mentalt fotografi?


Vi har alla en inre bild samt uppfattning om hur vi tror att vi uppfattas av andra. Ibland, eller kanske t.o.m. ofta är vår inre bild förknippat med tidigare händelser och upplevelser som format dig till den du är. Dessa bilder kan växa sig starka och få en oförtjänad kraft.


Ibland kan en gammal identitetsbild från våra tidiga år hänga sig kvar och dra ner dig och stoppa dig från att utvecklas, sätta hinder etc.


Vår hjärna vill skydda oss från fara och gamla minnen stannar kvar, obehagliga upplevelser lämnar spår och kommer du i ett sammanhang som du tidigare upplevt skrämmande och obehaglig tidigare så kommer du mest sannolikt att försöka undvika detta sammanhang eller känna obehag.


Detta skapar i sin tur automatiska tankar - ”det bara händer”…

Eller som jag vill benämna det mentala gamla bilder.

Det är först när du börjar ifrågasätta dina automatiska tankar - gamla mentala bilder i detalj och på riktigt som du får ny kunskap och kan börja resan mot att ta en ny sann bild baserat på det du vet idag och inte var fast i igår.


Ok, om det var rörigt så boka gärna en digifika med mig och låt oss prata - jag tror på att nätverka och vill gärna prata med någon som kan utmana och ge nya infallsvinklar.