Ditt mål har ett namn...Nedan finner du en enkel övning som gör att du synliggör ditt mål.

Jag har i tidigare inlägg tagit upp vikten om att sätta upp mål samt delmål.

Ett mål är helt enkelt anvisningen och en tydlig instruktion hur du ska handla för att nå ditt satta mål.


Namnge ditt mål


När du satt upp ditt mål så är det dags att sätta ett namn på det. Om du exempelvis satt upp ett mål att du ska springa Stockholm Maraton, (antagligen tidigast 2021), så kan du ge ditt mål namnet Speedy Varj, J

aja kanske lite fantasilöst men du fattar.... När du sedan namngett ditt mål så är det dags att synliggöra det.


Skaffa en bunt med post it lappar och skrev ner ditt "målnamn" på samtliga post it lappar. Sätt sedan upp lapparna överallt, På kylskåpet, på instrumentbrädan på bilen, på jobbdatorn, på badrumsspegeln osv.


Skriv ut eller rita en inspirerande bild och skriv ditt målnamn på bilden, sätt sedan upp bilden på exempelvis kylskåpet.


Låt en inspirerande bild pryda din bakgrundsbild på mobilen.


Varför ska du göra detta? När du synliggör ditt mål så blir du ständigt påmind om det, det blir viktigare för dig helt enkelt.


Detta tillsammans med ett bra formulerat mål gör att du kommer vinna matchen!

Läs mer om detta i mina tidigare inlägg!