Bli medveten - starta förändringen
Jag brukar säga du slutar inte med en vana - du startar en ny.

Vi är alla påverkade i vårt sätt att tänka och handla genom tidigare upplevelser, uppväxt, erfarenheter, utbildning, ålder etc. Vi kan likna detta med en jättebank där vi samlat alla våra erfarenheter i livet. Till detta kopplar vi känslor beroende på tidigare erfarenheter, kunskaper och upplevelser. Detta kan illustreras på följande sätt:Allting startar med en Händelse


Något händer, du står inför ett val, du ska gå på en arbetsintervju, du får en fråga du ska göra något du inte gjort förut etc.

Det första som händer är att en tanke dyker upp, blixtsnabbt kopplar vi en känsla till denna händelse. Känslan baseras på våra tidigare erfarenheter, upplevelser, uppväxt, utbildning etc. Det vi har samlat på oss i vår "minnes och erfarenhetsbank" helt enkelt. Låt mig ta ett exempel:


"Jag älskar att stå inför en hel massa människor och hålla föredrag, ju fler som lyssnar desto bättre!"


Hur landar detta hos dig? Vad får du upp för känslor inom dig när du hör detta?

En majoritet tycker detta är superscary och skulle aldrig tänka sig att stå inför en stor publik och hålla ett föredrag - bara själva tanken får många att få rysningar.

För en del är det precis tvärtom, en del människor fullständigt älskar att stå inför en större publik och dela med sig av sin kunskap.


Listan med exempel kan göras lång med det som är gemensamt om du vill förändra ditt beteende eller göra något du inte gjort förut är nummer 1 att bli medveten om ditt nuvarande beteende.

När du sedan blivit medveten om ditt beteende så kommer nästa steg, nummer 2 att byta ut ditt gamla beteende mot det önskade.


Låt mig bryta ner detta ytterligare....


Vi går tillbaka till exemplet. Låt oss säga att du har fått ett uppdrag att göra en presentation inför ett stort antal deltagare. Fokus kommer att vara på dig och din presentation.
Situation


Du ska genomföra en presentation för ett stort antal deltagare på din arbetsplats. Presentation handlar om en ny tjänst som ska lanseras inom kort på företaget du jobbar på. Presentationen kommer att hållas i ett större konferensrum och det kommer att vara cirka 50 deltagare. Presentationen startar 1000 och ska slutföras 1130. De kommer att vara mestadels kollegor från din arbetsplats men även externa kunder.


Genom att i detalj beskriva situationen desto bättre förberedd blir du mentalt. Du skapar en inre bild om vad som kommer hända samt hur det kommer att se ut under din presentation.


Tankar


Här kommer dina automatiska tankar igång. Detta baseras på dina tidigare erfarenheter. I detta fall så känner du dig ytterst obekväm med att stå i rampljuset och hålla en presentation inför ett stort antal åskådare. Dina tankar går tillbaka till högstadiet där du tvingades göra en presentation framför dina klasskamrater där du kände dig ytterst obekväm. Dina tankar kommer då gå direkt till, panik, rädsla, misslyckade etc...


Känslor


Tanken/tankarna kommer först sen kopplas känslorna på. I detta exempel är det ganska givet att de känslor som kommer upp inte är speciellt angenäma. Återigen reagerar vi utifrån tidigare erfarenheter och upplevelser.


Handling


Baserat på den händelsekedja som precis uppstått så är det mest troligt att vi försöker undvika denna situation.


Resultat


Resultatet kan i detta fall att vi helt enkelt tackar nej till denna presentation eller försöker hitta en ursäkt för att undvika situationen.


Hela detta förlopp sker blixtsnabbt - för att genomföra en förändring och få ett annan utgång så behöver vi göra följande...


Ändra utgången


Låt oss nu se på hur du kan få ett annat resultat genom att tänka och visualisera den givna situationen på den utgången du önskar.


Situation


Situationen är den samma som ovan,


Du ska genomföra en presentation för ett stort antal deltagare på din arbetsplats. Presentation handlar om en ny tjänst som ska lanseras inom kort på företaget du jobbar på. Presentationen kommer att hållas i ett större konferensrum och det kommer att vara cirka 50 deltagare. Presentationen startar 1000 och ska slutföras 1130. De kommer att vara mestadels kollegor från din arbetsplats men även externa kunder.


Tanke - känsla


Det är här du ska stanna upp. När dina automatiska tankar kopplas på så stannar du upp och reflekterar över dessa. Om du känner ett obehag så ställer du frågan, är detta sant eller baseras denna känsla endast på dina tidigare erfarenheter? Vilken känsla vill du istället känna? Vad skulle hända om du vågade tänka denna känsla? Vad skulle utgången bli då?


Handling


Det är när du ersätter ditt "gamla mönster" med nya tankar och alternativa känslor som du kan starta en ny vana och få den utgången du önskar.

Det handlar om att stanna upp - ifrågasätta sina gamla vanor och inlärda beteenden - det är då den verkliga förändringen kan ske!


Ovanstående är en något förenklad beskrivning om hur du kan ändra ett gammalt invant beteende. G