Bli medveten - starta förändringen
Jag brukar säga du slutar inte med en vana - du startar en ny.

Vi är alla påverkade i vårt sätt att tänka och handla genom tidigare upplevelser, uppväxt, erfarenheter, utbildning, ålder etc. Vi kan likna detta med en jättebank där vi samlat alla våra erfarenheter i livet. Till detta kopplar vi känslor beroende på tidigare erfarenheter, kunskaper och upplevelser. Detta kan illustreras på följande sätt:Allting startar med en Händelse


Något händer, du står inför ett val, du ska gå på en arbetsintervju, du får en fråga du ska göra något du inte gjort förut etc.

Det första som händer är att en tanke dyker upp, blixtsnabbt kopplar vi en känsla till denna händelse. Känslan baseras på våra tidigare erfarenheter, upplevelser, uppväxt, utbildning etc. Det vi har samlat på oss i vår "minnes och erfarenhetsbank" helt enkelt. Låt mig ta ett exempel:


"Jag älskar att stå inför en hel massa människor och hålla föredrag, ju fler som lyssnar desto bättre!"


Hur landar detta hos dig? Vad får du upp för känslor inom dig när du hör detta?

En majoritet tycker detta är superscary och skulle aldrig tänka sig att stå inför en stor publik och hålla ett föredrag - bara själva tanken får många att få rysningar.

För en del är det precis tvärtom, en del människor fullständigt älskar att stå inför en större publik och dela med sig av sin kunskap.


Listan med exempel kan göras lång med det som är gemensamt om du vill förändra ditt beteende eller göra något du inte gjort förut är nummer 1 att bli medveten om ditt nuvarande beteende.

När du sedan blivit medveten om ditt beteende så kommer nästa steg, nummer 2 att byta ut ditt gamla beteende mot det önskade.


Låt mig bryta ner detta ytterligare....


Vi går tillbaka till exemplet. Låt oss säga att du har fått ett uppdrag att göra en presentation inför ett stort antal deltagare. Fokus kommer att vara på dig och din presentation.