Automatiska tankar


Automatiska tankar är tankar som dyker upp i ditt huvud omedlebart och ofrivilligt. 95% av våra handlingar utförs utan eftertanke. Ibland vet vi ej varför en tanke plötsligt dyker upp i vårt huvud. Resterande 5% gör vi medvetet.

En stor del av våra beteenden, reflektioner och värderingar är automatiserade och sker oreflekterat och omedvetet.


När något händer i vår omgivning så försöker hjärnan tolka detta med hjälp av våra kognitiva scheman. Våra automatiska tankar är inte objektiva utan endast ett försök att tolka situationen, händelsen utifrån våra tidigare erfarenheter.


Ett tydligt exempel på detta kan vara att den som blivit lämnad eller kanske bedragen i ett tidigare förhållande automatiskt drar slutsatsen i att detta kommer hända igen om hen skulle hänge sig i en ny relation. Detta i sin tur skapar känslor av olust och misstänksamhet.


Vi har alla en mängd automatiska tankar som triggas igång i olika lägen,

Våra tidigare erfarenheter och antaganden kan vara dåligt underbyggda, vinklade eller rent av felaktiga vilket ibland gör att våra tankar blir förvrängningar av verkligheten.


Det är när vi blir medvetna om våra tankar förändringen startar, testa själv.... vad har du för automatiska sanningar om dig själv...?


78 views0 comments