7 frågor som gör dig till en bättre människa"I have not failed, I`ve just found 10 000 ways that wont work"

- Thomas Edison


För att lyckas så måste vi testa, prova och försöka igen...


Om du ska göra något du aldrig gjort förut, prova en ny idé, nå ditt uppsatta mål så måste du våga. Du måste testa och du måste börja om, ibland många gånger.

Kunskapen ligger oftast i de misslyckade försöken.

Om du gör samma sak om och om igen och får samma resultat - inte så smart eller hur?

Du behöver alltid utvärdera dina försök. Genom att ställda dessa sju frågor så kommer du få en mer nyanserad bild över vad du behöver ändra på för att komma närmare ditt mål.


- Vad hände?

- Vad blev resultatet?

- Vad var bra?

- Vad var mindre bra?

- Hur kändes det?

- Hur vill jag att de ska kännas?

- Vad ska jag göra annorlunda nästa gång?


Ovanstående, och mycket annat tar jag upp på min föreläsning Sluta vara så bekväm.

Läs mer om föresläsningen här.