5 minuter om reflektionVarför ska jag reflektera?


Att reflektera innebär att du väljer en specifik tidsperiod, en specifik händelse eller situation och funderar på hur det gick. Reflektion innebär att tänka tillbaka på vad som gick bra samt mindre bra och varför. Då blir det lättare att lära sig av de erfarenheter du har skaffat dig. Oavsett om du är nöjd eller inte av resultatet så analyserar du varför.


Därefter funderar du på hur du ska tänka i framtiden när en liknande situation uppstår. Dina reflektioner får dig att dra nytta av dina nya erfarenheter på ett konstruktivt sätt. Dina lärdomar kommer göra att du tar bättre beslut i framtiden och agerar smartare.


Reflektionsfrågor


Här är 7 st reflektionsfrågor som du kan använda dig av när du reflekterar.


- Vad hände? Vad hände i situationen? Beskriv för dig själv vad du upplevde?


- Vad blev resultatet? Vad blev resultatet i situationen?


- Vad var bra? Vad var det som var bra i situationen?


- Vad var mindre bra?


- Vad var det som var mindre bra?


- Hur kändes det? Vad var din känsla i kroppen? Rädd? Glad, ledsen? Förväntansfull etc?


- Hur vill jag att de ska kännas? En viktig fråga att ställa sig, hur vill jag att det ska kännas?


- Vad ska jag göra annorlunda nästa gång? Kanske den viktigaste av alla frågor, vad ska jag göra annorlunda nästa gång?


Hinder för reflektion


Väldigt negativa händelser som hänt i våra liv kan påverka oss starkt och prägla oss.


Det finns en risk att de som ältar slutar att var rea