top of page
ännu_mindre_Logga.png

Personuppgiftspolicy Be the best you

Introduktion

 

Din integritet är väldigt viktig. Denna policy förklarar hur jag behandlar personlig data.

Genom att samtycka till att Bethebestyou.se använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker hemsidan för första gången tillåter du mig, Varj Frick Egerbäck, Be the best you företagstecknare att använda kakor varje gång du besöker min hemsida.

Din integritet är viktig för mig och skulle något vara oklart så är du varmt välkommen att kontakta mig. Info@bethevestyou.nu

Coachingsasamtal

Alla samtal som genomförs, bokade  faller under strikt  tystnadsplikt. 

Du ska känna dig trygg med att ingen information om dig personligen eller företaget förs vidare utan samtlig information faller under tystnadsplikten.

 

Insamling av personlig information - hemsida

 

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;

information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;

information som du anger när du registrerar dig på min hemsida, till exempel din e-postadress. Information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida, till exempel ditt namn, e postadress, befattning, din eller företagets adress.

 

Insamling av personlig information - nyhetsbrev

 

information som du anger för att prenumerera på mina e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress.

 

Information som du anger när du använder min hemsidas tjänster

 

Information som genereras när du använder min hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.

Information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via min hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress och dina kreditkortsuppgifter.

Information som du publicerar på min hemsida med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg;

information i alla former av kommunikation som du skickar till mig via e-post eller min hemsida, inklusive dess innehåll och metadata, all annan personlig information som du skickar till mig.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till mig behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.

Insamling av information min sida

Som coachklient så får du tillgång till din "egna sida". Din sida får du tillgång till när du startar din coaching.

I samband med uppstarten får du tillsänt ett personligt lösenord. Detta lösenord är personligt och får ej delas med andra. Tappar du bort eller glömmer ditt lösenord så kontaktar du mig omgående så får du tillsänt ett nytt lösenord. Om du misstänker att någon varit in på din sida så är det av största vikt att du kontaktar mig omgående. Informationen som sparas på denna sida kan innehålla personliga uppgifter om dig. Du godkänner lagringen av dessa uppgifter när du godkänner denna personuppgiftspolicy. Du kan när som helst få tillgång till dessa uppgifter genom att logga in på din sida. Din sida kommer att tas bort så fort vår coachingrelation är över. Dock kan informationen lagras under max 6 månader efter att coachingen upphört. 

 

Användning av din personliga information

 

Personlig information som skickas till mig via min hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. 

Jag kan använda din personliga information för följande:

 

 • att administrera min hemsida och verksamhet.

 • att anpassa min hemsida åt dig eller företag.

 • att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på min hemsida

 • att leverera tjänster som är köpta via min hemsida

 • att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig

 • att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften

 • att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt

 • att skicka mitt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera mig när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet).

 • att skicka marknadskommunikation till dig som rör min verksamhet (du kan informera mig när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);

 • att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående min hemsida.

 • att hålla min hemsida säker och förebygga bedrägerier.

 • att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via min hemsidas privata meddelandetjänst/chat) samt

 • annan användning.

 

Om du skickar personlig information för publicering på min hemsida, kommer jag att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du gett mig.

Jag kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

 

Utlämning av personlig information

 

Jag kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, som är nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Jag kan utlämna din personliga information:

 

 • I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag

 • I samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden

 • för att upprätta, utöva eller försvara företagets juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

 • Till alla personer som jag rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att jag lämnar ut den personliga informationen om, enligt min rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

 

Jag kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

 

Internationell dataöverföring

 

Information som jag samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.

Personlig information som du publicerar på min hemsida eller skickar in för publicering på min hemsida kan vara tillgänglig via internet världen runt. Jag kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.

Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt 

 

Bevarande av personlig information

 

Detta avsnitt beskriver mina policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.

Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.

Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt, kommer jag att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

i den mån jag är skyldiga att göra det enligt lag;

om jag tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och

för att upprätta, utöva eller försvara mina juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

 

Din personliga informations säkerhet

 

Jag kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och jag kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt delar av min hemsida konfidentiellt, jag kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på min hemsida).

 

Ändringar

 

Jag kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på min hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Jag kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

 

Dina rättigheter

 

Du kan be mig att ge dig all personlig information jag har om dig; tillhandahållande av sådan 

Jag kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

Du kan när som helst be mig att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

 

Uppdatering av information

 

Låt mig veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

 

Kakor

Min hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor.  Både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.}

Insamling av personlig information - nyhetsbrev

bottom of page