top of page
compass-5261062_1920.jpeg

NÖHRA metoden

Nuläge

Beskriv ditt/ert nuläge så noggrant som möjligt.

· Hur är det nu?

· Hur ser er nuvarande situation ut?

· Hur påverkas ni av er nuvarande situation?

· Vad kan bli bättre?

· Vad är bra i den nuvarande situationen?

· Finns det något som bekymrar er?

· Vad är problemet, mer specifikt?

· Hur vet ni att det är ett problem?

· Vad har ni provat hittills för att förändra er situation?

 

 

Önskat läge

Hur vill du/ni att det ska vara?

· Vad vill ni uppnå?

· Var och när vill ni uppnå det?

· Hur vet ni att ni har uppnått ert resultat? Vad ser, hör och känner ni då?

· När ni uppnår ert resultat, vad kommer det att leda till?

· Hur påverkar ert resultat andra?

· Behöver ni omdefiniera era långsiktiga mål? I så fall hur?

 

Hinder

Beskriv era/dina hinder

· Vad hindrar er?

· Hur hindrar andra er?

· Känner ni igen det här hindret från någon annan del?

· Är det möjligt att nå ert önskade läge?

 

Resurser

· Vad behöver ni?

· Vad gör ni redan som hjälper er att nå ert önskade läge?

· Vilka resurser har ni redan: tid, kompetens etc? Vilka andra resurser behöver ni?

· Vad förväntar ni er av varandra/andra?

· På en 1-10 skala, hur stor är er motivation att genomföra vad som krävs för att nå målet?

 

Agera

· Vad behöver ni göra?

· Vilka steg har ni redan tagit för att nå målet?

· Vad börjar/fortsätter/slutar ni göra för att nå ert önskade läge?

· Vad är det första ni behöver göra för att nå ert mål? Hur? När?

· Vad förväntar ni er att andra ska göra för att hjälpa er att nå era mål? Hur säkerställer ni att de vet vad ni förväntar er?

 

När ni har gått igenom alla delar i NÖHRA så gör en tydlig aktivitetslista med vad, vem och när era aktiviteter ska genomföras.

 

bottom of page