Ledarskapsutveckling

 

Vill du utvecklas i ditt ledarskap – nå din fulla potential i ditt chefskap samt skapa hållbara resultat.

 

Min ambition samt mål är att du ska bli så bra som möjligt. Inom coaching så är utgångspunkten att du har svaren och min uppgift är att utmana dig, skapa en tydlig plan framåt som skapar resultat.

Som chef/ledare har du ett ansvar för dina medarbetare, resultat, kommunikation och många andra områden. Genom coaching så blir du stärkt i ditt ledarskap, personlig utveckling som skapar resultat.

Jag hjälper och stöttar dig att själv finna svaren och vägen till förändring/utveckling.

Det viktigaste är att du som klient/samtalspartner ska utvecklas och att din kunskap och medvetenhet ökar samt att du agerar på nya sätt.

Som samtalspartner är jag genuint intresserad av att möta, och att se andra växa och utvecklas.

Jag är specialist på den utvecklingsprocess som främjar, frigör och utvecklar människans inre potential.

Du som klient/samtalspartner är expert på din verklighet, dina erfarenheter och värderingar.

Jag  ger inte råd utan ställer frågor som ger möjlighet till nya tankar, perspektiv och förhållningssätt.

Aktivt lyssnande och kraftfulla frågor är mina främsta verktyg i processen att stödja

ökad medvetenhet, utveckling och lärande. Tydlig, effektiv och utmanande kommunikation är ytterligare verktyg för att stötta dig att själv finna svaren och vägen till förändring.

Processen

 

  • Kartläggningssamtal där vi tar reda på företagets/arbetsplatsens mål/visioner.

  • Teamet samt individens förutsättningar.

  • Kartläggning och en handlingsplan/strategier med mätbara mål sätts upp.

  • Uppföljning

  • Kontinuerlig utvärdering

Nuläge

Mål/vision

Kartläggning

Process

Uppföljning

Utvärdering

Nuläge

Handlingsplan

Med omsorg och stöttning ställer Varj kritiska frågor som harhjälpt mig att förändra mina invanda mönster och göra viktigaförändringar i mitt liv. Jag kan varmt rekommendera honom till digsom vill göra förändringar men behöver nya verktyg, stöttningoch uppmuntran.

Joel Sverker 

Humanitarian Cordinator

En fantastisk coach med kunskap inom många områden. Varj är mycket trevlig, uppmuntrande och engagerad, och ger alltid det lilla extra. Balans i livet är viktigt och jag har fått stöd och verktyg inom kost, träning och ledarskap - med ett resultat jag knappt trodde var möjligt! Rekommenderar starkt Varj och Bethebestyou!

Angelica Strandberg

Tillförordnad kommunikationschef/enhetschef

Haft förmånen att ha Varj som coach inom ledarskap. Med rätt metodik ställde han frågor som utmanade mig att ”tänka nytt” och att ta klivet vidare inom det dilemma/frågeställning som jag hade. Han utgick alltid från mina egna resurser och utvecklingsmöjligheter. Rekommenderar Varj varmt om man vill växa som ledare och ta sitt ledarskap till nästa nivå

Tabitha Nodeh

Biträdande enhetschef

Vad kan jag hjälpa till med?

Boka en kostnadsfri konsultation