Ledarskapsdeklaration

I

Ledarskapsdeklaration -  Hur tydlig är du i ditt ledarskap?

 

En ledarskapsdeklaration gör det tydligt både för dig själv och andra vart du är på väg,  vad du vill och vad du förväntar dig av dig själv, medarbetarna och omgivningen. 

Motsatsen i form av oklara förväntningar hos chefer och ledare motverkar effektivitet  och produktivitet i arbetsgruppen och leder till: 

- Osäkerhet vilket hämmar medarbetares handlingsförmåga och initiativtagande - Konflikter i arbetsgruppen om vem som har rätt eller fel 

- Syndabockstänkande – Gruppens frustration 

- Energislöseri då mycket tid och kraft går åt till att fundera över vad som förväntas  av en 

- Ineffektivitet, eftersom stor tid går åt till att tolka uppgiften 

- Passivt eller aktivt motstånd 

 

Medarbetarna måste veta var de har dig, hur du ser på saker, vilka förväntningar du har  och vilka ramar som gäller. Du behöver på något sätt vara närvarande även om du inte  är där fysiskt, Ledarskapsdeklarationen blir ditt verktyg för att bidra till denna närvaro. 

Det är ett viktigt, om än inte lätt, arbete. Du behöver ta dig en rejäl funderare över vad  du vill med ditt ledarskap, vad du vill med verksamheten, vad du förväntar dig av  medarbetarna, hur du ser på utveckling, vad du tänker prioritera etc. 

Ladda ner en kostnadsfri Ledarskapsdeklaration

  

Ledarskapsdeklarationen innehåller ett antal frågor som hjälper dig att tydliggöra/synliggöra ditt ledarskap. Vad du har förväntningar, mål, ledarskapssyn etc. Helt enkelt ett viktigt verktyg som hjälper dig i ditt ledarskap.

 

Fyll i formuläret nedan för att ladda ner din Ledarskapsdeklaration.