Tjänster

Tjänster

Ledarskapsoptimering

Det finns många olika sätt att utveckla sitt ledarskap på och att vara som ledare. Några saker man kan göra för att förbättra sitt ledarskap är genom att ta hjälp av en mentor, gå kurser, ta in en konsult eller så lär man sig den hårda vägen genom att göra misstag.

Dock så är troligtvis coaching som verktyg det allra bästa sättet. Om du har en coach som hjälper dig så kommer jag att utmana dig till att du ska hitta dina egna svar. 

Det kommer en hel del fördelar med coaching. Det första är att du får bättre koll på dina egna värderingar och din egen värdegrund. Det här gör att du kommer kunna förstå dig själv bättre och hur du beter dig mot  dina medarbetare. 

 

Det andra är att du får ett bättre självförtroende i sitt ledarskap. Du lär känna dig själv bättre och får även en större självkänsla. Tack vare att du får någon utomstående att prata med och som varken kommer att värdera eller analysera det du säger så gör det här att det finns plats för att skapa nya idéer samt att du bryter gamla tankemönster.

Fler saker som man kommer lära sig genom ledarskapscoaching är att göra rätt prioriteringar, blir mer tydlig, använda alla resurser, kommunicera på rätt nivå och lära sig att delegera bland annat.

 • Du presterar bättre

 • Dina värderingar blir tydligare

 • Du blir effektivare

 • Du mår bättre

 • Du blir tydligare i din kommunikation

 • Du får större självinsikt

 • Personlig och professionell utveckling

 • Chefscoaching ger energi

 

Friskvård

Som utbildad personlig tränare, Friskvårdskonsult samt Certifierad Coach så tar jag ett helhetsgrepp kring hälsa och välmående - för mig är det viktigast att se till hela människan när en livsstilsförändring ska göras.

Vi lever i ett kunskapssamhälle där kompetens, innovationsförmåga och kreativitet är nycklarna till framgång och nya vinnande idéer. Att ha en bra utbildning och rappa hjärnceller är dock inte till så stor nytta om inte kroppen är i god form. Allt hänger ihop och hjärnan är en del av kroppen som har samma behov som övriga organ för att fungera optimalt. Det vill säga en sund livsstil och en bra kondition som syresätter hela kroppen och hjärnan. Det här är extra viktigt i dessa tider när vi jobbar så mycket framför en skärm och sitter ner en stor del av tiden.

 

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm har studerat svenskarnas kondition och kom fram till att nästan hälften av dagens yrkesaktiva svenskar har en hälsofarligt dålig kondition. Det här ökar inte bara risken för sjukdomar, det påverkar även prestationsförmågan. Medarbetare med dålig kondition orkar bara använda runt 25 % av sin fulla kapacitet men däremot kan de som är aktiva och tar hand om sin hälsa öka sin arbetskapacitet med upp till 20-50 %. Friskvård ger alltså betydligt bättre resultat.

Fysisk aktivitet har dessutom en bra förebyggande effekt mot stress. Psykisk ohälsa är en allt vanligare orsak till att personer blir långtidssjukskrivna och stress drar ned våra kognitiva funktioner som exempelvis minne och koncentrationsförmåga.

 

Regelbunden träning stärker oss både fysiskt och mentalt och gör vår kropp bättre på att hålla nivåerna av stresshormonet kortisol nere.

Vill du få ut så mycket kreativitet och kompetens som möjligt av dina medarbetare ska du alltså hjälpa dem att börja röra på sig.

 Kostnader

Ohälsa kostar, och mer än vad du tror. Det är inte bara sjukskrivningar som får slantarna att rinna iväg, det gömmer sig mer kostnader när de anställda inte mår bra:

 • En långtidssjukskriven kostar mer än 100 000 kronor i minskad arbetsförmåga innan och efter sin sjukskrivning. Då är inte kostnaderna för att styra om arbetet och ragga ersättare inräknade.

 • En inaktiv medarbetare som dras med dålig kondition orkar bara använda cirka 20-25 % av sin maxkapacitet på jobbet. Hjälp någon i dålig form till en sundare livsstil och du får inte bara en gladare och friskare anställd, utan även någon som ger fullt ut i åtta timmar istället för två. 

 • En anställd som har problem med sömnen kostar ungefär 35 000 kronor per år i lägre produktivitet. 

 

            *Delar av texten är hämtat från Actiway

Teamoptimering

Teamoptimering innebär att man ska försöka förstå olika personligheter i en grupp, kunna hantera konflikter på ett smidigt sätt som kan förekomma i en grupp samt att man också ska försöka få hela gruppen att kunna fokusera mot ett och samma mål och att man tillsammans kan lyckas med det.

I grund och botten för teamoptimering så är det att en grupp människor har en strävan för att nå samma mål tillsammans.

Man ska i gruppen kunna komma fram till hur man ska kunna lyckas, hur man ska arbeta och vilka delmål som man kan sätta upp för at nå det slutgiltiga målet.

Coaching i sig handlar om ledarskap och att leda. Teamoptimering handlar om att man ska leda en grupp. Där varje gruppmedlem också är delaktiga i arbetet med att komma fram till hur gruppen bäst når olika mål.

 

Det kan även vara utvecklande för den enskilde i en grupp, förbättra sin egen kompetens, sin samarbetsförmåga, sin personlighet och kanske till och med bli mera professionell i sina utföranden och allt med ett mål i att förbättra en grupp för att man ska kunna nå till gruppens mål.

Med rätt teamcoaching så kan det att leda till att man gör förändringar, individer växer med uppgiften som i slutändan underlättar för det arbete som ska utföras. Ett effektivare team som skapar bättre resultat tillsammans.