top of page

Tjänster

Tjänster

Ledarskapsoptimering

Det finns många olika sätt att utveckla sitt ledarskap på och att vara som ledare. Några saker man kan göra för att förbättra sitt ledarskap är genom att ta hjälp av en mentor, gå kurser, ta in en konsult eller så lär man sig den hårda vägen genom att göra misstag.

Dock så är troligtvis coaching som verktyg det allra bästa sättet. Om du har en coach som hjälper dig så kommer jag att utmana dig till att du ska hitta dina egna svar. 

Det kommer en hel del fördelar med coaching. Det första är att du får bättre koll på dina egna värderingar och din egen värdegrund. Det här gör att du kommer kunna förstå dig själv bättre och hur du beter dig mot  dina medarbetare. 

 

Det andra är att du får ett bättre självförtroende i sitt ledarskap. Du lär känna dig själv bättre och får även en större självkänsla. Tack vare att du får någon utomstående att prata med och som varken kommer att värdera eller analysera det du säger så gör det här att det finns plats för att skapa nya idéer samt att du bryter gamla tankemönster.

Fler saker som man kommer lära sig genom ledarskapscoaching är att göra rätt prioriteringar, blir mer tydlig, använda alla resurser, kommunicera på rätt nivå och lära sig att delegera bland annat.

  • Du presterar bättre

  • Dina värderingar blir tydligare

  • Du blir effektivare

  • Du mår bättre

  • Du blir tydligare i din kommunikation

  • Du får större självinsikt

  • Personlig och professionell utveckling

  • Chefscoaching ger energi