GDPR - allmäna villkor

 

Genom att fylla i din epostadress i något av de formulär som finns på denna hemsida så godkänner du sparandet och behandling personuppgifter om dig, så som mejladress.. Syftet med sparandet av din mejladress ar att kunna skicka ut nyhetsbrev från företaget Be the best you. 

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas upp till 2 år efter er första kundkontakt. 

De personuppgifter jag behandlar om dig delas ej med någon. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Varj Frick Egerbäck. Du har rätt att kontakta mig om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Info@bethebestyou.nu. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Du kan närsomhelst avregistrera dig från att motta nyhetsbrev från be the best you genom att mejla Info@bethebestyou.nu eller genom att klicka på avregistrering i länken till nyhetsbrevet.

  • Facebook