top of page

Coachingprocessen

På denna sida kommer jag gå igenom om hur coachingprocessen samt hur våra samtal går till.

Vad gör en coach, egentligen?

Det är inte ovanligt, att coach används i sammanhang som expert eller rådgivare. En professionell coach är vare sig expert, rådgivare eller mentor. Hos en coach får du vare sig expertråd eller lösningar. Aktivt lyssnande och kraftfulla frågor är  coachens främsta verktyg för att du ska hitta dina egna svar och lösningar.

Ordet coach kommer från ungerskans kocsi, vilket betyder en vagn från byn Kocs. Kocs var på 1500-talet känt för att tillverka speciellt välgjorda vagnar.  Dessa vagnar fraktade människor från en plats till en annan – alltså att bära fram en människa från en nuvarande situation till en önskad situation.  Nu handlar inte coaching om att bokstavligt bära fram en annan individ eller grupp.  Vi kan säga att coaching handlar om att i ett kreativt samarbete bära fram möjligheter och potential.

Coach- med fokus på möjligheter

Som coach är det min främsta uppgift att göra dig som klient/samtalspartner framgångsrik i din egen förändringsprocess. Jag hjälper och stöttar dig att själv finna svaren och vägen till förändring/utveckling.

Det viktigaste för att du ska utvecklas är att din kunskap och medvetenhet ökar samt att du då agerar på nya sätt. Som coach utgår jag alltid från att du både kan och vill ta ansvarar dina val och handlingar.

Jag är specialist på den utvecklingsprocess som främjar, frigör och utvecklar människans inre potential. 

Som min klient/samtalspartner är du expert på din veklighet, dina erfarenheter och värderingar.

Som coach ger jag inte råd utan ställer frågor som ger möjlighet till nya tankar, perspektiv och förhållningssätt.

Aktivt lyssnande och kraftfulla frågor är de främsta verktygen i processen att stödja ökad medvetenhet, utveckling och lärande.

Tydligt, effektivt och utmanande kommunikation är ytterligare verktyg för att stötta klienten/samtalspartnern att själv finna svaren och vägen till förändring.

Utveckling och förändring innebär alltid ett visst mått av osäkerhet- vi vet vad vi har men inte vad vi får om vi gör en förändring. 

För att skapa en förändring är tydliga mål viktiga. Som coach hjälper jag dig din att sätta realistiska mål, hålla fokus på uppsatta mål samt uppmuntrar dig  på vägen mot målet.

 

Att bli coachad- en aktiv handling

Att bli coachad innebär en vilja att utforska och utmana sig själv- sina handlingar, värderingar och föreställningar. Utifrån mål och handlingsplaner behöver klienten/samtalspartnern omsätta dessa i verkligheten – gå till handling. Mellan coaching sessionerna är det din uppgift att ta de nödvändiga stegen mot målet. Du väljer vad samtalet med mig som coach ska handla om, och jag bidrar genom mina  kunskaper om utvecklingsprocessen och med mina  frågor. Detta skapar tydlighet om att det är du som  klient som ansvarar för din process, dina val och dina handlingar.

 

Coaching- varför fungerar det så bra?

Coaching är ett tydligt och strukturerat sätt att samtala som hjälper dig som  klient/samtalspartner att plocka fram vad som är viktigt, hjälper dig att sätta mål att hitta dina bästa sätt att nå dessa mål. Coaching handlar om att lyfta och utveckla det starka, friska och positiva. Coaching är motivationsskapande och arbetar härifrån och framåt med fokus på nytt och effektivare tänkande och handlande.

Genom coachingen fördjupar klienten/samtalspartnern sitt lärande, förbättrar dina prestationer och utvecklar din livskvalitet – utnyttjar hela sin personliga potential. Inom oss alla finns en längtan att få utnyttja hela  vår personliga potential.

Människor är kreativa med vilja att ta ansvar för  sina egna handlingar. Det är just detta som coachingen utgår från.  

 

Grundtanken inom coachingen är att det inom oss alla finns en kunskap om vad vi bör göra för att må bra och lyckas med det vi önskar

 

Första samtalet  - uppstart

Det första samtalet är ett sk uppstartsamtal. Under detta samtal så tar vi fram en handlingsplan som vi sedan jobbar vidare med. Din handligsplan kommer att innehålla följande:

 

Övergripande målet. - vad du vill ha uppnått när vi är färdiga med våra samtal.

Delmål samt vad som ska göras för att nå det satta målet.

Varför - varför målet är viktigt för dig att uppnå.

Hur ska du gå tillväga för att uppnå målet?

Handlingsplanen är ett levande dokument som kommer att uppdateras kontinuerligt under coachingprocessen.

Under det första samtalet så lyfter vi även eventuella frågor samt sätter vi spelregler för vår coachingrelation.

Vi kommer överens om ett upplägg som fungerar för dig

 

5333C722-A733-4741-9A10-06EA05C02FAC_4_5

Fortsatta samtal

Varje samtal kommer att börja med att vi följer upp hur det gått sedan vårt senaste samtal. Vi utvärderar arbetet och sätter sedan ett nytt samtal för samtalet.

Mellan samtalen

Mellan samtalen så jobbar du med de mål som är uppsatta. Du kan även få tillsänt uppgifter som du förväntas göra mellan våra samtal. Innan varje samtal så kommer fyller du i ett uppföljningsformulär. Du fyller i uppföljningsformuläret senast 24h före vårt bokade samtal. Länken till formuläret kommer automatiskt till dig per mejl.

Din sida

Du kommer även att ha tillgång till din egen sida där du finner anteckningar från våra samtal.

Här finner du även din handlingsplan samt eventuella övningar.

Ansvar

Det är du som klient som bestämmer om vad du vill ta upp under samtalen. Det är viktigt att du tar ansvar för din egen målprocess och kommunicerar om något känns obekvämt, om något händer under vägen eller om du stöter på problem.

Det är mitt jobb som coach att stötta, utmana samt hjälpa dig framåt.

 

 

v

Vill du utvecklas  – nå din fulla potential  samt skapa hållbara resultat.

 

Min ambition samt mål är att du ska bli så bra som möjligt. Inom coaching så är utgångspunkten att du har svaren och min uppgift är att utmana dig, skapa en tydlig plan framåt som skapar resultat.

Som chef/ledare har du ett ansvar för dina medarbetare, resultat, kommunikation och många andra områden.

Genom coaching så blir du stärkt i ditt ledarskap, personlig utveckling som skapar resultat.

Jag hjälper och stöttar dig att själv finna svaren och vägen till förändring/utveckling.

Det viktigaste är att du som klient/samtalspartner ska utvecklas och att din kunskap och medvetenhet ökar samt att du agerar på nya sätt.

  • Certifierad ACC Coach

  • Diplomerad ledarskapscoach 

  • Personlig tränare 

  • Friskvårdskonsult  

  • UGL – Försvarshögskolan

  • UL - Försvarshögskolan

  • ACT 

5333C722-A733-4741-9A10-06EA05C02FAC_4_5
ACC vbadge större.png

För fullständig biografi, se min Linkedin profil