top of page
_edited.png

Stort grattis till ett bra val!

Du har prioriterat din personliga utveckling samt att bli coachad.

Innan coachingen kan starta så behöver du läsa igenom samt godkänna Coachingöverenskommelsen nedan.

Jag ber dig läsa igenom samtliga punkter och sedan godkänna överenskommelsen. Observera att coachingen ej kan starta innan överenskommelsen är godkänd.

När du läst igenom samt godkänt Coachingöverenskommelsen så kommer du bli omdirigerad 

till en sida där du får en utförlig beskrivning om hur coachingprocessen kommer att gå till.

Ser fram emot utvecklande samtal!

Varj Frick Egerbäck

Certifierad ACC Coach
 

Coachingöverenskommelse

 • Coachingen  sker  via  ZOOM eller telefon.

 

 • Arvodet samt antalet coachingtimmar  framgår av fakturan som tillsänts per mejl.

 • Är du testklient så framgår antalet timmar enligt överenskommelse sänt per mejl.

 

 • Både  coach  samt  klient  åtar  sig  att  arbeta  enligt  de  regler  och  beskrivningar  som  beskrivs i denna överenskommelse.

 • Som klient  kommer du  att, efter avslutad coaching,  få  möjligheten  att ge  ett omdöme  om  Varj Frick  Egerbäck  via  Trustpilot.

 

 •  Genom  att  godkänna  denna  överenskommelse  så  ger  du  mig  rätten  att  använda  de  eventuella  omdömen  du  ger  om  mig  i  samband  med  våra coachingsessioner  i  marknadsföringssyfte.  Med  marknadsföring  menas  att  omdöme  som  lämnats  kan  användas  på  min  hemsida,  Bethebestyou.se. Innan  publicering  ska  klienten  godkänna  texten  som  ska  publiceras  –  inget  publiceras  utan  klientens  medgivande.

 • Genom  att  godkänna  denna  överenskommelse  så  ger  du  mig  även  rätten  att  sända  ut  nyhetsbrev  till  den  registrerade  e  postadressen.  Dessa utskick  kan  närsomhelst  sägas  upp.

 • Ombokning/avbokning Om du måste  boka  om  ett  samtal,  ge  mig  då  en  förvarning  på  minst  24  timmar.  Om  det  är  ett  nödfall  så  gör  vi  allt  för  att  lösa  detta  samt  finna  en ny  tid.  Det  kan  också  hända  att  jag  måste  boka  om  ett  samtal  och  kommer  i  dessa  fall  göra  detta  i  så  god  tid  som  möjligt.

 

 • Extra  tid.  Du  får  gärna  ringa  mig  mellan  de  planerade  samtalen  om  du  behöver  lösa  ett  problem,  vill  bolla  något  eller  inte  kan  vänta  med  att berätta  en  glad  nyhet.  

 

 • För  att  coachingen  ska  bli  så  effektiv  samt  givande  som  möjligt  så  åtar  du  dig  att  avsätta  tid  för  de  eventuella  hemuppgifter  som  ges  efter coachingsamtalet.  Du  åtar  dig  även  att  inför  varje  samtal  svara  på  ett  antal  uppföljningsfrågor.  Detta  för  att  jag  ska  kunna  förbereda  mig  för våra samtal  på  bästa  sätt.

 

 • Problem,  om  jag  någon  gång  skulle  säga  något  som  upprör  dig,  något  som  inte  känns  rätt:  Ta  upp  det  med  mig  så  fort  som  möjligt. Jag  lovar  att göra  mitt  yttersta  att  höra  vad  du  egentligen  säger,  eller  vad  som  behövs  för  att  lösa  knuten.

 

 • Tystnadsplikt  och  konfidentialitet  är  en  självklarhet,  såvida  det  inte  strider  mot  lagen.   Jag  strävar  efter  att  vara  så  ärlig  och  rak  som  möjligt  i vår  coachrelation. Jag  arbetar  båda  efter  den  etik  och  konfidentialietet  som  International  Coach  Federation  förordrar. Klicka  här  för att läsa  mer.    

 

 • Varj  Frick  Egerbäck  får  använda  klients  namn  och  kontaktuppgifter  som  referens  vid  fortsatt  certifiering  hos  International  Coach  Federation,  ICF.  Uppgifterna kan  inte  användas  i  något  annat  syfte  än  att  styrka  att  coaching  skett  enligt  denna  överenskommelse.

Roll

bottom of page